ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಳಿಸಿರಾಮ ವಿಣ್ಣಾಗರಂ
A distant view of the Kazheesirama Vinnagaram from outside the compound..
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಳಿಸಿರಾಮ ವಿಣ್ಣಾಗರಂ
The main gopura of the Kazheesirama Vinnagaram at Seerkazhi in Tamil Nadu..
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸತ್ತನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ - ವಿನಾಯಕ ಗೋಪುರ
The Vinayakar Gopuram at the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸತ್ತನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
A lower angled view of the Sattanathaswamy temple gopuram at Serkazhi in Tamil Nadu..
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸತ್ತನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
The tall gopura of the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...