ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಬೋಟಿಂಗ್, ಸಾತ್ತಲ್

ನೋಡಬಹುದಾದ

ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನನದ ಮಧ್ಯೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕೇಳುತ್ತ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸುತ್ತ ತಂಪಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಹೌದು..ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಸಾತ್ತಲ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Please Wait while comments are loading...