ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಉದ್ಯಾನ,
A view of the deers inside the deer park in Shantiniketan.
1/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಹೂವುಗಳು,
A view of the beautiful flowers in the garden in Shantiniketan.
2/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್,
A view of the prayer hall in Shantiniketan in West Bengal.
3/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೌಶ ಮೇಳ ಬಜಾರ್,
The poush mela in Shantiniketan is held once in a year.
4/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೌಶ ಮೇಳ ಬಜಾರ್,
A view of the famous poush mela in Shantiniketan.
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ,
A view of the beautiful mud house at Shantiniketan in West Bengal.
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...