ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಚಿತ್ರಗಳು, ಸನ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ - ಮನಮೋಹಕ ಸಂಜೆ
 • ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲ ಕಿಲಾ - ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೋಟೆಯ ನೋಟ
 • ಶೇಖಾವತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ
 • ಅಭನೇರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಾಂದ್ ಬಾವರಿ - ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ!
 • ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೀಂಚ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಒಳಾಂಗಣ
 • ಬಾಡಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಿರಾಡು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು - ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ
 • ಡುಂಗಾರ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಾಲಿಯಾಕೋಟ್ - ದರ್ಗಾ
 • ಝಾಲಾವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅತಿಶಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಚಾಂದಖೇರಿ, ಖಾನ್ಪುರ್ - ವಿಗ್ರಹ
 • ಕರೌಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮದನ ಮೋಹನ್ ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ - ವಿಗ್ರಹ
 • ಕಿಶನ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಿಶನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ
 • ಲಾಡನೂ ಚಿತ್ರಗಳು, ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಾರಾ ದೇವಾಲಯ - ದೂರದ ನೋಟ
 • ನಗೌರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಗೌರ್ ಕೋಟೆ - ಒಂದು ದೃಶ್ಯ
 • ನಾಥದ್ವಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 • ಪಿಲಾನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಟ್ಸ್ (BITS) ಪಿಲಾನಿ
 • ಪೋಖ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೋಕರಾನ್ ಕೋಟೆ
 • ಬುಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೋತಿ ಮಹಲ್
 • ಟಾಂಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ - ಒಳಾಂಗಣ
 • ಬರಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಣಿಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಮಂದಿರ - ಮುನ್ನೋಟ
 • ಮರಭೂಮಿ
 • ಜೈಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಾಲ್ - ರಾತ್ರಿ ನೋಟ
 • ಪಿಚೋಲಾ ಸರೋವರ
 • ಜೋಧಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೋಣೆ
 • ಬಿಕಾನೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಒಳಾಂಗಣ
 • ರಣಥಂಬೋರ್
 • ಪುಷ್ಕರ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಭರತ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೀಗ್ ಕೋಟೆ - ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು
 • ಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಂಗೂರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್
 • ಕೋಟಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ದರ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ
 • ಕೆಸ್ರೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಿಮ್ರಾನಾ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆ - ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ
 • ಚಿತ್ತೋರ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೀರ್ತಿಸ್ತಂಭ - ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ
 • ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೈಲಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
 • ಖಿಮ್ಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಖಿಮ್ಸರ್ ಕೋಟೆ
 • ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೀಲ ಕಂಠ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಒಂದು ದೃಶ್ಯ
 • ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ - ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
 • ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಯೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ದೃಶ್ಯ