ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ನಳಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಘೋರಕಟೋರ, ನಳಂದ

ಘೋರಕಟೋರ, ನಳಂದ

ರಾಜಗಿರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳವೇ ಘೋರಕಟೋರ ಸರೋವರ. ಇದು ಒಂದು ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು....ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸರೋವರಗಳು
ಹಿರ್ನೆ ಪರ್ವತ, ನಳಂದ

ಹಿರ್ನೆ ಪರ್ವತ, ನಳಂದ

ಓದಂತಪುರಿ, ಓದಂತಪುರ ಅಥವಾ ಉದ್ದಂಡಪುರ ಎಂದು ಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರ್ನೆ ಪರ್ವತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು....ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ, ನಳಂದ

ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ, ನಳಂದ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇದ ಕಾಲದ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಬತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಗಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯಷ್ಟೆ ಹಳೆ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನದಿಗಳು

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ