ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಘಾಟಿನ ಸುಂದರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
1/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ
2/9
Photos Courtesy : www.up-tourism.com
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ಕುಶಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ
A sculpture of Ardhanareshwar at the Mathura Museum...
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಥುರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ಬುದ್ಧನ ತಲೆಯ ವಿಗ್ರಹ
The head of Buddha placed at the Mathura Museum in Mathura..
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜೈ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮ
An aesthetic view of Jai Gurudev Ashram in Mathura.
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಾಮ ಯೋಗ ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ
6/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೋತರ ಕುಂಡ್ - ಕಲ್ಯಾಣಿ
A green Potara Kund in Mathura which has its place in Indian mythology...
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೋತರ ಕುಂಡ್
Pothara Kund, a pond in Mathura where Lord Krishna's clothes were washed...
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮಥುರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಾಲಯ
The huge structure of Krishna Janmabhoomi Temple in Mathura...
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...