ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಯಸ್ ಕುಂಡ್ - ಬಿಯಸ್ ನದಿ
View of Beas river from Van Vihar
1/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಯಸ್ ಕುಂಡ್ - ಬಿಯಸ್ ನದಿ
Beas River located at Manali, Himachal Pradesh
2/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಾಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
A picturesque view of cedar trees at Manali Wildlife Sanctuary
3/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಯಸ್ ಕುಂಡ್ - ಬಿಯಸ್ ನದಿ
The lovely Beas river at Himachal Pradesh
4/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೊಹತಂಗ್ ಪಾಸ್
The mountains located near Rohtang Pass
5/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೊಹತಂಗ್ ಪಾಸ್
The Rohtang Pass located on the Leh-Manali Road in the winter
6/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೊಹತಂಗ್ ಪಾಸ್
Natural's marvel as seen from the 'Top' of Rohtang Pass
7/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಲಂಗ್ ಕಣಿವೆ
Tourists gathered at the Solang Valley
8/14
Photos Courtesy : www,wikipedia.org
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಲಂಗ್ ಕಣಿವೆ
Travel by the ropeway for a panoramic view of the Solang Valley
9/14
Photos Courtesy : www,wikipedia.org
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಸಮಯ
Tourists enjoying fresh snow
10/14
Photos Courtesy : ptimages.greynium.com
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಾಲಿ - ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳು
11/14
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೋಠಿ
A view of Kothi at Kalpa
12/14
Photos Courtesy : hpkinnaur.nic.in
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೊಹತಂಗ್ ಪಾಸ್
A breathtaking view of the Rohtang Pass, a mountain pass located at the eastern Pir Panjal Range of the Himalayas
13/14
Photos Courtesy : Wikipedia
ಮನಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಡಿಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
The Hadimba Devi Temple, dedicated to Rakshasi Hadimba Devi of Mahabharata
14/14
Photos Courtesy : Wikipedia
Please Wait while comments are loading...