ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಲಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ನಕಾಶ

All (ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.)

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

 • ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಸ್ ಚರ್ಚ್
 • ಭುಲ್ಲಾ ತಾಲ್
 • ಭೀಮ್ ಪಕೋರಾ
 • ಕಣ್ವಾಶ್ರಮ
 • ತಾರ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ
 • ಗಡ್ವಾಲ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಮಾರಕ

ನೋಡಬಹುದಾದ

 • ಟಿಪ್-ಇನ್-ಟಾಪ್
 • ಲವರ್ಸ್ ಲೇನ್, (ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಾಲು)
 • ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್
 • ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ
 • ಹವಾಘರ್
 • ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ
 • ಗಡ್ವಾಲಿ ಮೆಸ್
 • ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು