ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕರ್ನಾಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕರ್ನಾಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ಟಾವರ್,
A view of the Karnal Cantonment Church Tower, set against the clear, blue sky.
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕರ್ನಾಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ,
An impressive view of a Haveli at Karnal which has been decorated with lights on Diwali.
2/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕರ್ನಾಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೀವಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,
A view of a street at Karnal, which has been beautified with lights on the occasion of Diwali.
3/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...