ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಕಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಕಂಗ್ರಾಗೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕವು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಧರ್ಮಶಾಲ, ಪಾಲಂಪುರ್, ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್, ಜಮ್ಮು, ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ್‍ಗಳಿಂದ ಕಂಗ್ರಾಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ