ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕಂಗ್ರಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಧರ್ಮಶಾಲಾ - ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳ ನಾಡುಹಿಮ ಬೆಟ್ಟವ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧೌಲಧರ್ ಶ್ರೇಣಿ, ಕಂಗ್ರಾ

ಧೌಲಧರ್ ಶ್ರೇಣಿ, ಕಂಗ್ರಾ

ಧೌಲಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹಲವಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಾಹಸ, ಬಿಡುವು, ಶೃಂಗಗಳು
ಹರಿಪುರ್-ಗುಲೆರ್, ಕಂಗ್ರಾ

ಹರಿಪುರ್-ಗುಲೆರ್, ಕಂಗ್ರಾ

ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಹರಿಪುರ್-ಗುಲೆರ್....ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪುರಾತತ್ವ, ಪಕ್ಷಿ ಧಾಮ, ನದಿಗಳು
ಕಂಗ್ರಾ ಕೋಟೆ, ಕಂಗ್ರಾ

ಕಂಗ್ರಾ ಕೋಟೆ, ಕಂಗ್ರಾ

ಕಂಗ್ರಾ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಗ್ರಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಗರ ಕೋಟ್ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು
ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಠ್‍ಘಢ್‍ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ....ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಬಾಬಾ ಬಾರೋಹ್ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಬಾಬಾ ಬಾರೋಹ್ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಬಾಬಾ ಬಾರೋಹ್ ದೇವಾಲಯವು ಧರ್ಮಶಾಲದಿಂದ 52 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಶಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಬಾಗಲಮುಖಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಬಾಗಲಮುಖಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಬಾಗಲಮುಖಿ ದೇವಾಲಯವು ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಲಮುಖಿ ದೇವತೆಯನ್ನು...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಬಜ್ರೇಶ್ವರಿದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

ಬಜ್ರೇಶ್ವರಿದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಂಗ್ರಾ

11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸುಂದರ ದೇಗುಲ ಬಜ್ರೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ದೇವತೆ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಬೆಹ್ನ ಮಹಾದೇವ್, ಕಂಗ್ರಾ

ಬೆಹ್ನ ಮಹಾದೇವ್, ಕಂಗ್ರಾ

ಬೆಹ್ನ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂಬುದು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಪಾಲಂಪೂರ್

ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಪಾಲಂಪೂರ್

ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಹಾಗು ಪಾಲಂಪೂರ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ಹಾಗು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಾವು ದಟ್ಟ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಉತ್ಸವ, ಕಂಗ್ರಾ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಉತ್ಸವ, ಕಂಗ್ರಾ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಉತ್ಸವವು ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್‍ಲಿಯೋಡ್ ಗಂಜ್‍ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಂಗ್ರಾ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಂಗ್ರಾ

ಜ್ವಾಲಾಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕಂಗ್ರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ
ಕಂಗ್ರಾ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಕಂಗ್ರಾ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಕಂಗ್ರಾ ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಬಜಾರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಗ್ರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಂಗ್ರಹಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ಕಲೆ

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ