ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಜಲಪಾತ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಜಲಪಾತ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಜಲಪಾತವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮಪುರಿಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 180 ಕಿ ಮೀ...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜಲಪಾತಗಳು
ಪೆನ್ನಾಗರಂ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಪೆನ್ನಾಗರಂ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಪೆನ್ನಾಗರಂ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಹೊಗೇನಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕೀ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗು...ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಹಳ್ಳಿ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವ ಸ್ಮಾರಕ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವ ಸ್ಮಾರಕ, ಹೊಗೇನಕಲ್

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವ ಸ್ಮಾರಕವು ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ....ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವಿವಿಧ

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ