ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಂಕೇಶ್ವರಿ - ಲಂಕೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ
The striking idol of Goddess Lankeshwari at the Lankekeshwari temple at Bankeshwari in Orissa. The deity is covered with red cloth and kumkum...
1/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹುರಿ ಕಲುವಾ ದೇವಾಲಯ
The fierce idol of Goddess mahuri kalua which is inside the mahuru Kalua Temple at Gopalpur in Orissa..The idols are adorned with ornaments and garlands..
2/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಬಿನಾಯಕ(ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ) ಪೀಠ
3/7
Photos Courtesy : www.sidhibinayakpitha.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾ ತಾರಾ ತರಿಣಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇಗುಲ
This is the newly renovated temple of Maa Tara Tarini located at Gopalpur in Orissa. You can see intricate carvings of deities on the walls of the temple...
4/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಕಡಲ ತೀರ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
The blue silent waves at the Gopalpur beach in Orissa...Isn't that a breathtaking sight!
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಕಡಲ ತೀರ - ಸುಂದರ ಸಂಜೆ
Evenings by the shores of Gopalpur beach is fun as it is always bustling with activities. The beach also has steps for the tourists to sit and watch the waves of nature...
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಕಡಲ ತೀರ
Panoramic view of the Gopalpur silent and scenic Gopalpur beach at gopalpur in Orissa...
7/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...