ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಡು ಡ್ರುಲ್ ಚೊರ್ಟೆನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್

ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬುದ್ದಿಸಂನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಂಗ್ಮಾ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ತ್ರುಲಶಿಕ್ ರಿನ್ಪೊಚೆ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡು ಡ್ರುಲ್ ಚೊರ್ಟೆನ್ ಸ್ತೂಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಡೊರ್ಜಿ ಫುರ್ಬಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಗಯುರ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಶೇಷವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುರು ರಿನ್ಪೊಚೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾದ ಚೊರ್ಟೆನ್ ಲಕಾಹಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುರು ಲಕಹಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ಮನೆ ಪದ್ಮೆ ಹಮ್ ಎಂದು ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 108 ಚಕ್ರಗಳು ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿವೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೊ ದ್ರೂಲ್ ಚಾರ್ಟೇನ್ - ಸ್ತೂಪ
Image source:www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...