ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ದಿಂಡುಕ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನಾಲಪಟ್ಟಿ - ಸೀರೆಗಳು
A whole array of sarees at Chinnalapatti at Dindigul in Tamil Nadu..
1/7
Photos Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೇಗಂಬೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ
The structure of the Begambur Big Mosque at Dindigul in Tamil Nadu..
2/7
Photos Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊಟ್ಟೈ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಯಲ
A view of the Sri Kottai Mariamman Kovil at Dindigul in Tamil Nadu..
3/7
Photos Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಡಿಕೊಂಬು ಪೆರುಮಾಳ ದೇವಾಲಯ
The Thadikombu Perumal Temple at Dindigul in Tamil Nadu..
4/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಚರ್ಚ್
5/7
Photos Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, 1913 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ಚಿತ್ರ
This is a picture of the Dindigul Rock Fort taken in 1913..
6/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಬೆಟ್ಟ
A distant view of the Dindigul Hill at Dindigul in Tamil Nadu..
7/7
Photos Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
Please Wait while comments are loading...