ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ದಿಯೋಘರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ದಿಯೋಘರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನವಲಖಾ ದೇವಾಲಯ
A view of the Navlakha temple in Deoghar dedicated to Lord Radha Krishna.
1/2
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ದಿಯೋಘರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ - ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
This is the famous Baidyanath temple in Deoghar.This is one of the most prominent Shiva temples of India.
2/2
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...