ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಚೋಪ್ಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು/ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಚೋಪ್ಟಾ ಗಿರಿಧಾಮವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೌಡಿ, ರಿಷಿಕೇಶ್, ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಗೌರಿಕುಂಡ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಗೋಪೇಶ್ವರದಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಿಂದ ಚೋಪ್ಟಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ