ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಚೈಲ್

ನೋಡಬಹುದಾದ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2444 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಚೈಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೊ ಆಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗು ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್  ಮೈದಾನವು ಪಟಿಯಾಲಾದ ರಾಜ ಭುಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಂದ 1893 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು. ಸುತ್ತಲೂ ಪೈನ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾರು ಮರಗಳ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೈಲ್ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೈಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಮೈದಾನ
Image source:Wikipedia
Please Wait while comments are loading...