ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊರ್ಟೆಷನ್ ಕಾರ್ಪೋರೆಷನ್ ನ ಬಸ್ಸುಗಳು ನಗರದ ಪರೀಧಿಯಲ್ಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ವಾಹನಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ ಯ ವೊಲ್ವೊ ವಾಹನಗಳೂ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೆಷನ್)ನ ಬಸ್ಸುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ