ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲ ಕಿಲಾ - ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೋಟೆಯ ನೋಟ
What you see here is the ancient Balkila fort at Alwar in the state of Rajasthan.
1/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ
The Sagar lake of Alwar is of all things green. Its waters as well as surroundings brim beautiful in a bright green hue.
2/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಸಿ ಮಹಾರಾನಿ ಕಿ ಛತ್ರಿ - ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಗೂಡು
Seen here is an image of a very artistic and age old Moosi Maharani Ki Chattri present at Alwar in Rajasthan.
3/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ದೂರದ ದೃಶ್ಯ
An extremely majestic Alwar city palace. . .
4/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲ ಕಿಲಾ - ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ
A bird's eye panorama of a misty Alwar from atop the Bala Quila
5/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...